Обчисліть масу осаду, який утвориться внаслідок взаємодії розчинів, що містять відповідно 25 г натрій хлориду і 51 г аргентум нітрату


Сама реакція: СaCl2+2AgNO3->Ca(NO3)2+2AgCl(осад)
В нас є маса розчину кальцій хлориду, знайдемо масу чистого кальцій хлориду:
m(CaCl2)=200*0,15=30(г)
n(CaCl2)=m(CaCl2)/M(CaCl2)=30/111=0,27(моль)
2n(CaCl2)=n(AgCl)->n(AgCl)=0,54(моль)
m(AgCl)=n(AgCl)*M(AgCl)=0,54*143,5=77,5(г)

Оцени ответ

Загрузить картинку
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Химия.

Найти другие ответы

ПОИСК ПО САЙТУПРЕДМЕТЫ

Показать ещё