1 Укажіть речення з відокремленим означенням (роз-
ділові знаки пропущені).
А Мечем і кров’ю писані кросворди ніхто уже повік
не розгада.
Б Ріка Супій супоєна річками в ліси й ліси все більше поверта.
В Підземельник покуштував язиком вологий від туману мох.
Г За плечима у Данила напханий усячиною лантух та рушниця.
2 Укажіть речення, у якому поширене означення сто-
їть після означуваного слова.
А Тихо, зміястою лінією вислизнула сотня з окута-
ного темрявою монастиря.
Б Сонно зітхав утомлений за день вітрисько.
В Лисеня дивилося трохи здивованими і зовсім не хитрими очима.
Г Вода джерел, од спеки неживих, була не вельми щедра для Пегасів.
3 Укажіть речення, у якому правильно відокремлене
поширене означення.
А Незабаром він помітив у землі манюсіньку ямку,
сховану в густій траві і в ній затишне гніздечко.
Б У кущах, заплетених осокою шарудів вітер.
В Приголомшений велемудрою наукою, я підвожуся з охололої стерні.
Г Добриня поминув ремісницький посад, густо забудований різними
майстернями і опинився на майдані.
4 Укажіть речення, у якому правильно виділена при-
кладка.
А Підвівся Іскра полковий обозний, син Остряниці
Якова, Іван.
Б А буде ще ж і Скилла, і Харибда — оті страшні пороги на Дніпрі!
В Отам вони, мабуть, і народились, три брати Скіф, Гелон і Агафіс.
Г І що тепер про себе розповість античний грек сучасник Геродо-
та — негоціант з ольвійських передмість?..
5 Укажіть речення, у якому правильно відокремлено
обставину.
А Бояриня Анастасія плакала, і не ховаючись, ви-
тирала сльози рушником.
Б Нарешті стомлене козацтво прибуло до Тамані, й запливши в за-
рослі очеретами гирла річки Кубані, стало там на перепочинок.
В Дмитрик біг через лід, пошкрябуючи здоровими чобітьми і з жа-
хом думав, що то скаже йому мамка за неслухняність.
Г Шептало вийшов на сизу піщану косу і, струсивши воду, знову
заіржав грізно та бойовито, перегукуючись із громами.
6 Укажіть речення з дієприслівниковим зворотом,
яке побудоване правильно.
А Вивчаючи іноземну мову, мені доводиться часто
працювати зі словником.
Б Закінчивши університет, перед ним постала проблема працевла-
штування.
В Розробляючи цей проект, учені провели кілька експериментів.
Г Переїхавши до Києва, розпочався новий період у його житті.

7 Укажіть речення, у якому є пунктуаційна помилка.
А На луках, понад Ташанню, густими хвилями пе-
рекочувався туман.
Б По той бік шляху, десь далеко в степу, тремтить
червона заграва.
В Книги за старих часів, тобто у XVII–XVIII століттях продавалися
найчастіше в друкарнях.
Г Тут, у глибині лісу, далі від населених пунктів і доріг, я поза-
вчора бачив трьох полохливих кізок.
8 Укажіть речення з відокремленою обставиною, яке
побудоване правильно.
А Усупереч прогнозам, весна була ранньою.
Б Завдяки матусиної турботи, я швидко одужав.
В Усупереч нашого бажання, збори перенесли на наступний тиждень.
Г Згідно наказу директора, учні повинні два дні відпрацювати на
будівництві спортзалу.
9 Установіть відповідність між реченнями та їхньою
характеристикою.
Характеристика
речень Речення
1 речення з відокрем-
леним узгодженим
означенням
2 речення з відокрем-
леною обставиною
3 речення з відокрем-
леною прикладкою
4 речення з відокрем-
леним неузгодже-
ним означенням
А Обійшов круг ожереду, силкуючись
розгледіти хоч один вогник, і таки
розгледів.
Б Усе відкиньте, все забудьте, крім Бать-
ківщини, крім обов’язку.
В З-поміж інших виділялася Ганна Лав-
ренко, у своїх блискучих сережках,
в чорних перевеслах кіс.
Г Вечірня зірка, далека невідома красу-
ня, алмазно світить з неба.
Д Чугайстер, оживлений звуками пісні,
знов вище підкидав п’яти.
Прочитайте текст. Виконайте завдання 10 і 11 до нього.
(1) Художник Сергій Васильківський є автором картин, надзви-
чайно ліричних та світлоносних за художньою манерою. (2) Навчаю-
чись у Петербурзькій Академії мистецтв, Васильківський товаришував
із талановитими художниками, які початкову освіту здобули в Киє-
ві, Харкові, Одесі. (3) Це О. Сластьон, М. Пимоненко, М. Самокиш.
(4) Учителем його був відомий пейзажист М. Клодт, один із засновників
Товариства передвижників. (5) Поява в українському живописі по-
лотен, присвячених історії козацтва, дала поштовх для розвитку на-
ціональної тематики в образотворчому мистецтві. (6) Васильківський
написав кілька прекрасних полотен на історичну тему, правдивих,
патріотичних. (Із книги «100 видатних імен України»)
10 Відокремлене означення, виражене прикметником
із залежними словами, є в реченні
А першому
Б другому
В п’ятому
Г шостому
11 Відокремлена прикладка є в реченні
А другому
Б четвертому
В п’ятому
Г


Загрузить картинку
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Українська мова.

Найти другие ответы

ПОИСК ПО САЙТУПРЕДМЕТЫ

Показать ещё